Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Ne, 9 - 18 hod.)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
  1. Úvod
  2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

FAKTURAČNÍ ADRESA:

Hoockey sport original s.r.o.

Lhota u Vsetína 275, Vsetín 755 01

IČO: 04126921

DIČ: Neplátce DPH

ČÍSLO ÚČTU: 298344841/0300 (ČSOB a.s.)

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

LUKÁŠ FOJT

Expert :-)

MOBIL: +420 605 113 206

EMAIL: info@stolnihokej-shop.cz

 

PRACOVNÍ DOBA:

TELEFONICKÉ DOTAZY PONDĚLÍ - NEDĚLE, 9:00 - 18:00 HOD.

K přepravě zboží k Vám na adresu využíváme služeb České pošty.

 

DOPRAVA a POŠTOVNÉ:

Cena poštovného:

od 0.01 kg poštovné od 75,- Kč ( doporučený dopis ) 

do 5 kg 220,- Kč 

nad 5 kg 320,- Kč 

Kupující je si povinen zkontrolovat stav zboží v okamžiku dodání zboží. V případě zjištění jakýchkoliv vad či poškození způsobených přepravou zboží, je kupující povinen sepsat s kurýrem přepravní společnosti reklamační protokol ( Česká pošta ). Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Za škody způsobené přepravou prodávající neneseme žádnou odpovědnost.

Doprava zboží na území města Vsetína zdarma.

Zboží si může po telefonické dohodě vyzvednout na adrese ve Vsetíně.

Pro Váš komfort je nutné, abyste do objednávky zadávali číslo mobilního telefonu, na kterém jste dostupní. Jakmile Vám příjde informační mail nebo sms o zaslání zboží k Vám na uvedenou adresu.

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi obchodníkem (také "dodavatelem") a zákazníkem.

Odesláním objednávky vyjadřuje zákazník svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro obě strany.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky změnit. Změna se však neuplatňuje zpětně na již přijaté objednávky.

Přijetí a vyřízení objednávky, kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodávaného zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet, k uzavření Kupní smlouvy nedojde.Všechny objednávky přijaté tímto obchodem jsou závazné. Objednávku lze zrušit před její expedicí. V případě, že nebude objednávka zrušena do doby před expedicí, a bude expedována, může být po objednateli požadována náhrada nákladů spojená s expedicí zboží. O přijetí objednávky jste automaticky informován elektronickou poštou – e-mailem. V detailu každého výrobku i v potvrzení objednávky je předpokládaná dodací lhůta zboží, které nebylo skladem. U každé položky je zobrazeno, zda je zboží skladem či nikoliv. Pokud zboží není na skladě, či skladě dodavatele, budeme Vás neprodleně informovat o dalším termínu dodání.

Storno objednávky

Pokud provedete storno objednávky do 12 hodin, považujeme objednávku za zrušenou. Storno můžete poslat e-mailem případně provést telefonicky. Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo objednávky.

Doba dodání

Po odeslání objednávky je Kupující do 24 hodin telefonicky, nebo emailem informován o stavu objednávky. Zboží je zpravidla expedováno ve lhůtě 48 hodin. V případě, že se objednávka skládá z více různým položek, je objednávka expedována kompletní, pokud se obě smluvní strany nedohodly jinak. Pokud prodávající není schopen provést expedici v této lhůtě, je povinen informovat Kupujícího. Zboží je zasíláno českou poštou na adresu uvedenou kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo využít v případě nutnosti i jinou přepravní službu, při zachování všech ostatních podmínek. Poštovné do 5 kg á 120,- Kč a nad 5 kg á 220,- Kč. Při zaslání na dobírku si účtuje příplatek ve výši 40,- Kč. Pokud se rozhodněte pro platbu bankovním převodem neplatíte dobírkovou částku. Variabilní symbol můžete použít číslo objednávky, ale není to nutné. Po připsání platby se začne Vaše objednávka vyřizovat. Platbu poukazujte na tento účet firmy - Číslo účtu: 298344841/0300. Kupující je si povinen zkontrolovat stav zboží v okamžiku dodání zboží. V případě zjištění jakýchkoliv vad či poškození způsobených přepravou zboží, je kupující povinen sepsat s kurýrem přepravní společnosti reklamační protokol. Na pozdější reklamace nebude brán ohled. Za škody způsobené přepravou prodávající nenese žádnou odpovědnost.

Doprava zboží na území města Vsetín zdarma ( po telefonické domluvě ). 

Právo Kupujícího odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Peníze je možné vrátit též v hotovosti v sídle společnosti. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Ve zvláštních případech může být s přihlédnutím na okolnosti prodloužena lhůta vrácení, ne však déle než 30 dní od doručení.Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu apod.).

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel nemá, v případě smluv:

Na poskytování Služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,na dodávku zboží nebo Služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,na dodávku novin, periodik a časopisů, spočívajících ve hře nebo loterii.

Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky Kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky Kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.stolnihokej.-shop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslaná objednávka je závazná..

3. Storno objednávky může Kupující bez souhlasu Prodávajícího provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

4. Prodávající a Kupující se výslovně ve smyslu ustanovení § 262 odstavce 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obecně platným právním řádem České republiky tak, jak je ustanoven ve sbírce zákonů, především potom zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem.

5. Prodávající se zavazuje, že veškerá osobní data vložená Kupujícím do systému internetového obchodu www.stolnihokej-shop.cz budou použita výhradně pro obchodní účely e-shopu a nebudou poskytnuta třetí osobě. Vyjímkou je předání adresních informací o kupujícím přepravní službě.

 


 

AKTUÁLNÍ TURNAJ
Nevíte si rady? Zavolejte.
Logo
Hoockey sport original s.r.o.
Lukáš Fojt
Lukáš Fojt
(Po-Ne, 9 - 18 hod.)
2013 - 2023 Stolnihokej-shop.cz - Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz